Hakkımızda-Tarihçe

Hakkımızda-Tarihçe

NOSB, 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunda Türkiye’de hiç uygulanmamış olan “sat-yap” modeli oluşturulmuştur. NOSB, “Her şeyin Devletten Beklenmemesi" ilkesiyle, kredi kullanılmadan tamamen katılımcıların finansmanı ile gerçekleştirilmiştir.

 

Mart 1986’da ilk müteşebbis heyet toplantısını yapan NOSB,230 hektarlık I. etap arazisinin tapularını Ekim 1986’da almıştır. 

 

1988 yılında başladığı alt yapı inşaatlarını da 1989 yılında tamamlayarak, bugüne kadar en kısa sürede gerçekleşen OSB olmuştur. 1990 yılında ise ilk fabrika üretime geçmiştir.

 

2000 yılında 4562 sayılı OSB Kanunu’na ilk uyum sağlayan OSB olarak “1” numara ile tescil edilen NOSB, kurulduğu yıllarda OSB ile ilgili bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, yaşadığı sıkıntılar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini, yeni kurulacak OSB'lerin yaşamaması için, gerek 2000 yılında yayımlanan 4562 sayılı OSB Kanunu’nun düzenlenmesi aşamasında, gerekse de daha sonraki aşamalarda önemli bir rol oynamıştır.

 

Takip eden yıllarda, NOSB’un genişletilmesine karar verilmiş, Bakanlık tarafından yerinde yapılan tespitler sonucunda, yaklaşık 160Ha. büyüklüğündeki “Tembelova Alanı” ve mevcut bölgenin batısındaki yaklaşık 130 Ha. büyüklüğündeki alanın “Genişleme Alanı” olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur. 2006 yılında Genişleme Bölgesinin, 2015 yılında ise Tembelova Alanı’nın altyapısı tamamlanmıştır. 

 

NOSB, 2005 yılında faaliyete geçirdiği teknoparkla, bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB unvanına da sahip olmuştur.

 

Aynı sene içinde NOSB Katılımcıları müteşebbis heyete dahil olmuş, müteşebbis heyette 7 sanayici temsil hakkına sahip olmuştur.

 

Toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçmesi sonucunda ise Genel Kurula geçiş süreci başlatılmış, 2012 yılında Genel Kurula geçilmiştir.

 

NOSB, sunduğu hizmetler ve modern alt yapısı ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları ile eş düzeydedir. Yabancı sermayenin tercih ettiği NOSB, bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB'dir. NOSB, 5.160.000 m2’lik bir alanda yer almaktadır. 

 

NOSB, yetişmiş insan gücüne ve pazara yakınlığı nedeniyle, kurulduğu günden bugüne her zaman cazibe merkezi olmuştur. NOSB, TEM otoyolunun kuzeyinde, Gebze şehir merkezine 7 km, İstanbul'a 55 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 km, Derince Limanı'na ise 34 km uzaklıktadır. NOSB, Türkiye pazarının 2/3’ünü oluşturan Marmara Bölgesi'nin merkezindedir.