OSB Kavramı

OSB Kavramı

Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri kurulması fikri ise diğer ülkelere göre daha yeni sayılabilir.
 
Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile aşağıdaki ihtiyaçlara cevap verilmiştir:
 

  • Modern kent planlama gereksinimlerine bir sanayi alanının tahsis edilmiş ve böylece kentin tarihi ve kültürel özellikleri korunarak ve sanayi bölgeleri ile konut bölgeleri ayrılmıştır. İş kurulması ve üretim teşvik edilmiştir.
  • Herbir fabrika başına düşen ayrı altyapı tesislerinin inşaat masrafları azalmıştır.
  • Proje, modernleşmek için çaba gösteren küçük ve orta ölçekli girişimcilere bir teşvik olmuştur.

 
Bugün Sanayi Bölgelerinin kurulması, bir kararname ve düşük faizli kredi sağlayarak bu tür projelere destek veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir düzene sokulmuştur.
 
Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri için tıklayınız.